Regulamin sklepu realmarket.pl

Postanowienia ogólne

1. Zamówienia w sklepie mogą składać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.

2. Produkty oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe i są wolne od wszelkich wad prawnych i fizycznych (chyba, że w opisie zaznaczono inaczej - może dotyczyć części produktów z wyprzedaży). Sprzedawane produkty pochodzą z oficjalnych dystrybucji danego producenta.

3. Świadczymy profesjonalne usługi dbając o ich wysoką jakość i adekwatną cenę.

4. Na stronie realmarket.pl zamieszczamy opisy produktów zgodne z normami i wytycznymi producenta.

5. Wszystkie podane ceny zawierają podatek od towarów i usług VAT, a w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy podatek VAT nie jest naliczany.

6. Cena podana przy towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez klienta zamówienia. Cena wiąże zarówno klienta jak i sprzedawcę.

7. Firma SYMAG Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet z wykorzystaniem domeny www.realmarket.pl

8. Firma SYMAG Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w ust.4 powyżej, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

9. Na wszystkie zamówione towary Sprzedający wystawia dowód zakupu (fakturę, paragon).

10. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem Unii Europejskiej pomiędzy kupującym a firmą SYMAG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-511, ul. Nowogrodzka 31, KRS: 0000437286 REGON: 146317809 NIP: PL 7010355085, zwanym sprzedawcą.

11. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie kupującemu faktury/paragonu lub specyfikacji zamówienia.

12. Opisy i specyfikacje towaru, sklep wprowadza  na bazie dokumentacji wydanej przez producenta towaru. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub braków w opisie towaru  prosimy o kontakt z działem handlowym, lub skorzystanie z informacji zawartych na stronie producenta towaru.  Prezentowane treści nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a mają jedynie charakter informacyjny.

13. Kupujący upoważnia realmarket.pl do wystawienia faktury bez podpisu kupującego.

14. Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, sklep realmarket.pl wystawia i przesyła drogą elektroniczną, na wskazany przez nabywcę/ klienta, w zamówieniu adres e-mail elektroniczny obraz dokumentów rozliczeniowych takich jak faktury VAT wraz z załącznikami, faktury VAT korygujące lub inne formularze.

15. Kupujący zobowiązany jest do podania swoich danych zgodnych ze stanem faktycznym.

Składanie zamówień i płatności

1. Zamówienia można składać poprzez:

  • koszyk znajdujący się na stronach sklepu
  • telefon – dzwoniąc pod numer +48 22 389 66 64 w godzinach 9:00 – 17:00

2. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia drogą internetową lub telefonicznie w ciągu 48 godzin od jego otrzymania, jednocześnie zastrzegając sobie prawo odstąpienia od umowy, w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez kupującego.

3. Przyjęcie przez sklep zamówienia do realizacji rozpoczyna się po potwierdzeniu danych kupującego oraz:

  • w przypadku zamówień płatnych przelewem – po otrzymaniu wpłaty na rachunek bankowy,
  • w przypadku wysyłki za pobraniem - po telefonicznym lub mailowym potwierdzeniu zamówienia

4. Jeżeli  po złożeniu zamówienia okaże się, iż zamówiony artykuł jest obecnie niedostępny, kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany e-mailem lub telefonicznie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji kupujący podejmuje decyzję o jego realizacji (wydłużenie czasu oczekiwania, anulowania zamówienia bądź zamianie towaru na inny).

5. Kupujący może anulować zamówienie lub wprowadzić zmiany w ciągu 24 godzin. Nie można anulować zamówienia po wysłaniu towaru z magazynu sprzedającego do kupującego.

6. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

  • przelewem bankowym z dowolnego banku na konto firmy
  • przy odbiorze (za pobraniem)
Koszt i czas dostawy

1. Sklep dostarcza przesyłki do kupującego kurierem lub transportem własnym - aktualne koszty dostawy podane są na kartach ze stroną produktu.

DPDPłatność z góry/DotpayZa pobraniem
do 31 KG malogabarytowe11,99pln23pln
powyżej 31 KG i wielkogabarytowe67pln85pln

2. Czas realizacji zamówienia określany jest w dniach roboczych. Jest to czas od momentu złożenia zamówienia do chwili jego wysłania do klienta. Firma Symag Sp z o.o. zastrzega sobie przedział czasowy od 1 do 14 dni, zależny od stanów magazynowych.

3. Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru i uregulowania należności za zamówione towary zgodnie z wybraną formą płatności. Kupujący może odmówić odbioru zamówionego towaru jedynie w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru przesyłki jej uszkodzenia lub niezgodności zawartości z umową.

Reklamacje i zwroty

1. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy jej opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone, należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej z Działem Obsługi w celu wyjaśnienia sprawy. Jeżeli jest to możliwe należy wykonać zdjęcia. Ww. zbiór informacji posłuży do wyjaśnienia podstaw do składania reklamacji towaru.

2. Produkt uszkodzony lub wadliwy należy odesłać na adres:

MillyMally cc SYMAG
Łukówiec 98,
05-480 Karczew, Polska
tel +48 22 394-09-94

Koszt odesłania towaru sklep zwraca po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.  Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 5 dni roboczych od ich wpłynięcia.
Produkt uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli nie będzie możliwe zakończenie procesu reklamacyjnego w ciągu 14 dni, sklep zwróci kupującemu równowartość ceny produktu lub zaoferuje inny produkt wg wskazań klienta i możliwości sklepu w danym momencie.

3. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

4. Produkty z wyprzedaży nie podlegają zwrotowi.

5. Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny i zwrócić towar w ciągu 10 dni od daty odebrania zamówienia zgodnie z przepisami dotyczącymi zawierania umów na odległość. Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest złożenie przez Klienta, przed upływem ww terminu oświadczenia odstąpienia od umowy. Zgodnie z obowiązującą interpretacją Prezesa UOKiK do Ustawy z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.) sprzedający zobowiązany jest zwrócić całość kosztów poniesionych przez kupującego w związku z zamówieniem (kwota równa sumie ceny towaru i kosztów wysyłki DO klienta - koszty przesyłki zwrotnej ponosi kupujący)"

6. Firma  nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

Ochrona danych osobowych

1. Kupujacy wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb i nie są udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Z 1997r. Nr 133 poz. 883 ).

3. Klient dokonujący zakupu w sklepie realmarket.pl wyraża zgodę na przekazanie swojego numeru zamówienia oraz adresu e-mail do Okazje.info z siedzibą w Łodzi oraz na przetwarzanie przez sklep realmarket.pl i Okazje.info swoich danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w sklepie realmarket.pl w ramach Programu Wiarygodne Opinie (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).

4. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty oraz żądania usunięcia ich z bazy danych sklepu.

5. Kupujący zgadza się na przesyłanie drogą elektroniczną informacji o nowych produktach.

Postanowienia końcowe

1. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, co do zamówień złożonych przed zmianami regulaminu, obowiązuje regulamin obowiązujący w chwili złożenia regulaminu. Informacje o zmianach będą publikowane na stronie www.realmarket.pl

3. Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

4. Informacje znajdujące się na stronach internetowych realmarket.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.


2013 - 2019 © realmarket.pl

Nasza strona internetowa wykorzystuje cookies (pol.: ciasteczka). Dokładamy wszelkich starań, aby traktować klientów uczciwie i otwarcie, przy uwzględnieniu najlepszych praktyk. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj.

close
wróć na górę